Ahmet Nesin's Blog

Nisan 5, 2012

KUR’AN ONSEKİZ YAŞINDA OKUNMALI…

Filed under: Uncategorized — ahmetnesin @ 6:13 am

KUR’AN ONSEKİZ YAŞINDA OKUNMALI…

 

İlk olarak Kur’an’ı din kitabı olarak görmesek, normal bir kitapmış gibi baksak ve bunu uzmanlarına sorsak, “Kur’an kaç yaşında okunmalı?” diye bir soru ortaya atsak nasıl bir yanıt çıkar acaba? Böyle söylediğime bakmayın, bunu yapmak neredeyse olanaksız, böyle bir soruyu tartışacak bir aydın yada TV programı olduğuna inanmıyorum. Diyelim ki birisi böyle bir programa niyetlendi, tartışacak kaç kişi çıkar gerçekten merak ediyorum.

Bu tartışmayı ortaya atmamım o kadar çok nedeni var ki ama birincil sorun öztürkçe  Kur’an olmaması. Bırakın 10 yaşında bir çocuğun anlamasını ciddi osmanlıca bilmeyenlerin kolay anlayacağı bir kitap değil Kur’an. 10 yaşında bir çocuğa Karl Marx’ın kitabını okutmak neyse Kur’an’ı okutmak da aynı görünüyor bana, o yaşta algılayacağı bişey değil çünkü…

Bu yazıyı okurken 10 yaşındaki çocuğunuzla empati yapmaya kalkmayın, kendi 10 yaşındaki halinizi düşünün. Size bikaç ayetten örnek vereceğim ve kendi kafama göre çocukların bunu nasıl algılayacağını anlamaya ve anlatmaya çalışacağım.

İsrâ Sûresi 33. Ayet: Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.

Çocuk 10 yaşında Allah’ın öldürme hakkını öğreniyor. Bu demektir ki Allah kendisini de heran öldürebilir, bu çocuk için ciddi bir korkudur. Allah’a göre öldürülmesi haram kişiler varsa öldürülmesi helal olan kişiler de olmalı. Ama en önemlisi haksız yere öldürülen kişinin velisine verilen öldürme yetkisi ve hakkı. Allah böyle bir durumda yardımcıdır yani öldürmek yargılanamaz.

İsrâ Sûresi 103. Ayet: Bunun üzerine Firavun (işkence etmek ve öldürmek suretiyle) o yerden onların kökünü kazımak istedi. Biz de onu ve beraberindekileri hep birden suda boğduk.

O yaşta çocuğa Firavun’u anlatacaksınız, işkence ve öldürmeyi sorgulayacak ve bu kişilerin sonuçta kendi dininden olmadığını öğrenecek. Ama en büyük felaket insanların suda boğularak öldürüldüğünü öğrenip bunun doğru olduğunu anlamaya çalışacak.

Nisâ Sûresi 89. Ayet: Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.

Burada “Onlar” denilen kişiler Müslüman olmayanlar. Dost edinmeyi bırakın öldürmeniz emrediliyor. Kime, 10 yaşında Kur’an’ı öğreteceğimiz çocuklarımıza.

Nisâ Sûresi 34. Ayet: Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Bu ayeti okuyan 10 yaşındaki erkek çocukları kendilerini “Efendi” olarak görecekler ve kız arkadaşlarına bakış açısı değişecek. Hatta onları sınıfta dövdüklerinde cezalandırılmayacaklarına inanacaklar. Bundan dolayı öğretmenlerinden azar bile işitemezler çünkü onlara öğretilen bu. Kızlar da iyi olabilmenin tek yolunun erkeğe itaat olduğuna inanacak ve arasıra dayak yemeyi göze alacak.

Nisâ Sûresi 6. Ayet: Yetimleri deneyin. Evlenme çağına (büluğa) erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz, mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin. (Velilerden) kim zengin ise (yetim malından yemeğe) tenezzül etmesin. Kim de fakir ise, aklın ve dinin gereklerine uygun bir biçimde (hizmetinin karşılığı kadar) yesin. Mallarını kendilerine geri verdiğiniz zaman da yanlarında şahit bulundurun. Hesap görücü olarak Allah yeter.

10 yaşındaki kız çocukları büluğa erdiklerinde yani ilk regl olduklarında –ki bunun kesin yaşı yoktur, istisna olsa bile 9-10 yaşlarında bile olabilir- evlendirilmelerinin bir Allah emri olduğuna inandırılacaklar.

Ahzâb Sûresi 52. Ayet: Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile, başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir.

10 yaşındaki erkek çocuğu burada isterse yada maddi koşulları izin verirse birden fazla kadınla evleneceğini öğrenecek. Kız için durum daha da vahim, heran kuma olabileceğini öğrenecek.

Bunlar gibi onlarca örnek verebilirim. Ben ortaya bir tez atıyorum, hiç umudum olmasa da belki tartılır. 10 yaşında bir çocuk Kur’an’ı Kerim’i okumalı mı? Bunu ulemalar yada ateistler tartışmamalı, psikologlar tartışmalı. Bana göre yazdığım 6 ayet bile bir çocuğu allak bullak eder. Devamlı yaşayacağı cehennem korkusunu yazmıyorum bile. Kur’an’da cehennem cennetten fazla yer alıyor çünkü Kur’an’a göre cennete gitmek neredeyse olanaksız. 10 yaşındaki çocuğunuz bunları öğrendiğinde ve o yaşta inandığında sizce nasıl bir yetişkin olacaktır? Bunun sonucunu iyice düşünmek gerekir gibi geliyor bana…

 

 

 

 

 

Reklamlar

WordPress.com'da ücretsiz bir web sitesi ya da blog oluşturun.

%d blogcu bunu beğendi: